Great Barrier Reef, Australia

Jeg har byttet jobb og har derfor nytt telefonnummer: 40 63 92 64. Kommer ikke til å bruke det gamle nummeret lenger.

KarlKleive.com © 2024 All Rights Reserved